• 0,95 €
  Hors TVA
 • 1,55 €
  Hors TVA
 • <ul><li> Lime grain fin, douce pour ongles naturels. </li></ul>
  2,25 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • <ul><li> Polissoir tout-en-un</li><li>4 faces</li><li>Tous types d’ongles</li><li>Brillance naturelle</li><li>Lissage ongulaire </li></ul>
  1,40 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • <ul><li> Pour ongles naturels</li><li>Double grain</li><li>Papier émeri</li><li>Résistance</li><li>Finition soignée </li></ul>
  3,50 €
  Hors TVA
 • Offre
  The Edge Black Boomerang Nail Files 180g 100pcs
  DÉSTOCKAGE
  35,00 €
  Hors TVA
 • 2,99 €
  Hors TVA
 • 33,00 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • 2,39 €
  Hors TVA
 • 4,75 €
  Hors TVA
 • <ul><li> Double face</li><li>Lime 100-150</li><li>Compacte</li><li>Tous types d’ongles</li><li>12 cm </li></ul>
  2,25 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • 1,55 €
  Hors TVA
 • <ul><li> Lime double face</li><li>Manucure américaine</li><li>Lime 100-150</li><li>Lime émeri longue</li><li>Ongles artificiels </li></ul>
  4,50 €
  Hors TVA
 • 11,89 €
  Hors TVA
 • 11,29 €
  Hors TVA
 • 11,89 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • 11,29 €
  Hors TVA
 • 11,29 €
  Hors TVA
 • 14,29 €
  Hors TVA
 • 1,19 €
  Hors TVA
 • 0,95 €
  Hors TVA
 • 11,29 €
  Hors TVA
 • 0,95 €
  Hors TVA
 • 1,55 €
  Hors TVA
 • 2,39 €
  Hors TVA